Maatwerk


Jules van Brecht, directeur bestuurder Talent Primair
” Ik kan Angeline vol overtuiging aanbevelen als trainer en leidinggevende. Met alle aandacht voor het individu kan zij mensen enthousiast meenemen richting samen gekozen trainings- en teamdoelen.”

 

Projecten

Projectbegeleiding is natuurlijk een ruim begrip. Denk aan teamwork met een aantal scholen binnen een bestuur, een fusietraject of de teamontwikkeling binnen je school. Voor mij geen standaard aanpak, maar altijd maatwerk. Geen kant en klare oplossing, want die bestaat niet. Iedere organisatie, iedere situatie is weer anders.

Op onderzoek

De eerste stap is luisteren, kijken en in kaart brengen. Wat is de vraag? Bij wie leeft die vraag in de organisatie?

Wat is er al in huis en wat er nodig is om verder te komen? Welke in- en externe factoren spelen mee? Zijn er twijfels,

is er weerstand? Bij de start van een proces is het belangrijk om daar aandacht voor te hebben en ruimte aan te geven. Niet altijd makkelijk, soms niet “leuk”, wel nodig.

Sparren & advies

Daarna is er meer ruimte voor een positieve, oplossingsgerichte insteek. Vertaal je “probleem” naar een nieuwe ambitie. Door zichtbaar te maken wat verbindt, wat al werkt, creëer je trots en dat geeft energie.

Flexibel plan op maat

Flexibel, omdat lange termijn plannen die “in beton gegoten zijn” niet werken. De wereld om ons heen verandert immers steeds sneller. Als je koers houdt, regelmatig terugblikt en steeds zichtbaar maakt wat er al bereikt is, kom je veel verder. Op maat, omdat iedere organisatie anders is. Dus dat vraagt om een passend plan.

Inspirerende, activerende sessies

Tijdens inspiratiesessies maken we overzichtelijke stappen. Door haalbare doelen te stellen en aandacht te besteden aan concrete acties houden we de flow erin. Dat laatste is een uitdaging want de waan van de dag regeert.

De volgende ochtend staan er immers weer 1001 dingen op alle to do lijstjes en lijkt die noodzaak tot verandering soms ver weg. Tenzij je dus die acties zelf geformuleerd hebt en ’t nut daarvan echt zelf inziet.

Concreet verslag, beeldende presentatie

Wat ook helpt om de vaart erin te houden, is een helder, kort en smakelijk vormgegeven verslag.

Geen ellenlange notulen waar je nooit meer naar kijkt, maar foto’s van wat we met elkaar hebben neergezet en korte doel- en actie lijstjes.

Daarnaast kan ik een beeldende, informatieve presentatie voor een bijeenkomst geven.

Meer weten? Neem contact op voor al je vragen.

Maatwerk


Jules van Brecht, directeur bestuurder Talent Primair
“Ik kan Angeline vol overtuiging aanbevelen als trainer en leidinggevende. Met alle aandacht voor het individu kan zij mensen enthousiast meenemen richting samen gekozen trainings- en teamdoelen.”