Niet kunnen doen en laten wat je wilt, niet gaan en staan waar je wilt. Jezelf aan banden leggen voor een lange termijn doel, in deze ingewikkelde crisisperiode wordt er veel gevraagd van onze zelfbeheersing.
Hoe moeilijk is ’t om NU, voor een lange termijn doel iets te laten? Moeilijk! Vooral omdat er nog veel onzekerheden zijn. We weten simpelweg nog niet alles.
Ons brein is niet altijd even handig ingericht om om te gaan met de grote uitdagingen die op ons pad komen. Jonathan Haidt (Amerikaans psycholoog en auteur van o.a De gelukshypothese) maakte een vergelijking die ik vaak gebruik om in trainingen helder te maken waarom gedragsverandering zo lastig is.

De olifant, de berijder en het pad.

Je executieve brein (jouw “CEO”) is het meest recent ontwikkeld. Hiermee kun je de lange termijn overzien. Je CEO heeft de vaardigheid om plannen te maken, tijd in te schatten, emoties te reguleren, doelen te stellen, en nog zo wat.
Maar …. die olifant, waar je CEO de berijder van is, reageert heel anders. Die staat voor de veel oudere delen van je brein. Daar regeert impuls (freeze, fight, flight) & fun & voedsel! Lastig om die olifant op ’t pad te houden.
De  “Corona crisis” is een mooi moment om de berijder te helpen het doel voor ogen te houden, de toekomst te zien.
De olifant help je door de verandering in kleine stapjes op te delen.
En dat pad moet natuurlijk goed begaanbaar zijn, verlicht en zo ingericht dat je bijna vanzelf het gezonde gedrag laat zien.
Als je de omgeving verandert, verander je gedrag.