Op een druilerige donderdagmiddag heb ik een hele fijne korte webinar van #TicaPeeman van #Vistrainingen: De feiten over Tuckman. Tuckman’s theorie over de verschillende fases waarin een team zich kan bevinden, wordt veel gebruikt in teambegeleiding. Tijd voor een nader onderzoek dus. Wat blijkt? Er zit nog steeds heel veel in deze mooie heldere theorie over groepsdynamica. #forming #storming #norming & #performing
Het is alleen niet zozeer een lineair-, maar wel een cyclisch proces. En 2 dingen staan in ieder geval als een paal boven water:
1 Heldere doelen zijn cruciaal om als team goed te kunnen samenwerken. Wat is eigenlijk de bedoeling? Klinkt als een open deur…. Maar toch kunnen hier misverstanden over ontstaan.
2 Selfdisclosure: Het actief delen van persoonlijke verhalen. Als je daar in ’t begin aandacht aan besteedt, heb je er veel profijt van later.
Ook dit lijkt logisch, maar in praktijk wordt daar vaak aan voorbij gegaan. (’t moet wel een beetje zakelijk blijven he…. )
Belangrijk is dat je hier als leider zelf het voorbeeld geeft. Jij bepaalt de cultuur door je te gedragen zoals je dat ook van alle teamleden verwacht. “Practice what you prach.”
Want ja…. een groep mensen is nog geen team. Daarvoor is meer nodig, Elkaars talenten kennen en benutten, elkaar verder helpen en ervoor zorgen dat wat onder de tafel speelt naar boven komt.
Kortom: dit was weer even fijne inspiratie!
#Tuckman #teamontwikkeling #samenwerking #professioneelgedrag